<

 

Regulamin łowiska specjalnego San Zwierzyń - Hoczewka

Regulamin Łowiska San Zwiaerzyń-Hoczewka

I. Postanowienia ogólne .
1. Łowisko obejmuje odcinek rzeki San od końca obrębu ochronnego poniżej wylotu wody z turbin w Zwierzyniu do ujścia rzeki Hoczewka.
2. Administratorem łowiska jest Okręg PZW w Krośnie.
II. Sposób nabywania uprawnień do połowu.
1. Prawo połowu mają osoby które:
- wykupiły roczna składkę imienną uprawniającą do połowu lub
- wykupiły jednodniową składkę imienną uprawniającą do połowu, oraz posiadają kartę wędkarską (nie dotyczy obcokrajowców).
2. Liczba sprzedawanych składek rocznych wynosi 50 szt. Liczba sprzedawanych składek jednodniowych wynosi 15 szt. na każdy dzień. W przypadku nie sprzedania wszystkich opłat rocznych administrator może zwiększyć liczbę sprzedanych składek jednodniowych powiększając ich ilość o ilość nie sprzedanych składek rocznych.
3. Cena składki rocznej wynosi 1400 zł, natomiast cena składki jednodniowej wynosi 70 zł. Cena składki jednodniowej dla młodzieży do lat 18 wynosi 30 zł. Młodzież do lat 14, wędkująca pod opieka osób uprawnionych zwolniona jest ze składek za wędkowanie. Sprzedaż składek rocznych na 2010 rok odbywać się będzie w siedzibie Okręgu PZW Krosno od 15 grudnia 2009 r. dla posiadaczy składki rocznej na 2009 rok oraz od 1 stycznia 2010 dla pozostałych osób do wyczerpania liczby składek.
4. Składki jednodniowe można nabywać w ramach limitu łowiska:
- u strażników łowiska,
- przedstawicielem w sprzedaży składek dla osób z Francji jest firma Helles z siedzibą w Lesku.
III. Zasady połowu i ochrona ryb.
1. Połów ryb odbywa się metodą muchową.
2. Połów ryb odbywa się za pomocą much skonstruowanych na pojedynczym, bezzadziorowym lub pozbawionym zadziora haczyku. Dokonujący połowu mają obowiązek posiadania podbieraka podczas łowienia.
3. Na łowisku obowiązuje całkowity zakaz zabierania ryb łososiowatych i lipieni.
4. Obowiązują ustawowe okresy ochronne dla wszystkich gatunków ryb.
5. Złowiona ryba musi być w najkrótszym czasie z całą ostrożnością wypuszczona z powrotem do wody.
6. Osoba dokonująca połowu ma obowiązek okazać dokumenty uprawniające do połowu Strażnikom PSRyb., Strażnikom SSRyb., Policji oraz upoważnionym przedstawicielom administratora łowiska.
7. Obowiązuje zakaz połowu ryb na streamery od 1 września do 31 stycznia.
IV. Postanowienia końcowe.
1. Administrator łowiska może dokonywać w łowisku zabiegi gospodarcze np. zarybienia, odłowy tarlaków oraz dokonywać wyłączenia jego części w celu ochrony ryb np. oznaczenie tarlisk.
2. Administrator łowiska może wyłączyć łowisko lub jego część z wędkowania w danym dniu powiadamiając o tym na stronie internetowej Okręgu oraz przez ogłoszenia na łowisku. Wyłączenia nie mogą obejmować więcej niż 7 dni w roku.
3. W sprawach nie ujętych regulaminem obowiązują przepisy Ustawy o Rybactwie Śródlądowym i R.A.P.Ryb PZW.
4. Zmiany niniejszego regulaminu będą ogłaszane na stronie internetowej Okręgu i będą obowiązywać po 30 dniach od daty ogłoszenia.

Zatwierdzony uchwałą nr 2/12/04 z dnia 6.12.2004 z późniejszymi zmianami
oraz uchwałą nr 3/10/2006 z dnia 21.10.2006 r.

 

 

 

mapka | opis łowiska | jak rezerwować, gdzie kupić? | regulamin łowiska | strona ZO PZW Krosno | taimen